می خوام بگم که ...

خوب حالا با این همه می خوام بگم که ...

میدونی قشنگ ترین لحظه کی ؟

لحظه ای که تو آغوش کسی باشی که با تموم وجود میپرستیش و گرمای وجودش و بوی عطر پیرهنش مستت کنه ...

لحظه ای که گرمای لباش رو لبات حس کنی ...

لحظه ای که بهت بگه دوست دارم و دلت بریزه پایین و خرابش بشی ...

ولی با این همه قشنگ ترین لحظه بعد از سال ها برای من اینه که یه لحظه هم که شده ببینمت و دستات رو بگیرم تو دستم و بهت بگم دوست دارم ...

دوست دارم عزیزم ...

/ 3 نظر / 48 بازدید
بهاره

عالی بود.[گل]

رويا

اين وب مال رها و محسن نبود؟